Phần mềm quản lý doanh nghiệp POS Plus

Giải pháp tin cậy | Hỗ trợ dài lâu

Ổn định

Ổn định để đảm bảo sử dụng lâu dài cho Doanh Nghiệp

Chính xác

Truy vấn nhiều chiều giúp dữ liệu chính xác tuyệt đối

Linh hoạt

Giúp phù hợp hơn với nhu cầu Doanh Nghiệp

Mang đến sự phù hợp

Là phương châm hàng đầu của chúng tôi

Giải pháp POS Plus

POS Plus là giải pháp phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác quản trị bán hàng, quản trị tài chính | kế toán, quản lý kho, công nợ (khách hàng, nhà cung cấp) cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, phân phối,…

Giao diện thân thiện

Giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sử dụng từ khâu nhập liệu đến việc truy vấn dữ liệu đầu ra

Đầy đủ nghiệp vụ

Quản lý mua hàng, bán hàng, quản lý kho, tiền và hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kiểm tra chính xác

Dữ liệu liên kết chặt chẽ, drilldown đa chiều giúp người dùng kiểm soát dữ liệu từ chứng từ gốc

aq_block_12
Báo cáo đa chiều

Hệ thống báo cáo đầy đủ cho từng phân hệ, báo cáo xoay đa chiều & bộ báo cáo tự tạo cho người dùng

Phân tích ra quyết định

Dữ liệu được truy vấn và phân tích hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh kịp thời & hiệu quả

Hỗ trợ dài lâu

Đây là phương châm sống còn của công ty chúng tôi!

Triển khai & Ứng dụng

TƯ VẤN & CHIA SẺ

GIẢI PHÁP TIN CẬY | HỖ TRỢ DÀI LÂU